Search form

Exodus 19:7

7Ay tútu nanagut tu Moses, ay se na inurnung ngámin datu pangmanàman datu iIsrael, ay se na nga kagiyan ngámin datu pekagi ne APU kaggína.