Search form

Exodus 21:14

14Ngamay nu ginúrát na isa tolay ya pumatay se nelíbát na ya namatay, ay se la nawe nagsirù kiya altár ku, ay masápul alà nu kitúni se nu la patayan pe.