Search form

Exodus 22:25

25Ay nu magpàkaw kayu ka pirà kadaya napubri nga tolay ku, akkan kayu magadang ka ábang na pirà nu. Akkan nu tal-taldan daya magpà-paábang ka pirà.