Search form

Exodus 23:1

Daya nalintag se kustu para kadaya ngámin tolay

1Akkan kayu mangiwar-waragáwag ka busid da dámag. Ay akkan kayu pe tumistígu ka busid nga pumane kiya nadakè a tolay.