Search form

Exodus 23:22

22Ngamay nu kapiyánan nu gìnán daya kagiyan na, ay se nu kuwaan daya ngámin na pekagì kaggína, ay sengán takayu kadaya kalínga nu. Ay kalínga kuda pe yin.