Search form

Exodus 24:10

10Ay nasingan da nge Dios nga Dios daya iIsrael. Magsisíkád kiya ummán ka nasumintu ka napatag nga batu wa safiro ya ngágan na. Nalitáw tutu wala nga ummán ka singan lángit tu singan natu batu.