Search form

Exodus 25:13

13Ay se ka la magpàwa pe ka duwa nga takkan na káyu nga nàwa pe ka káyu wa akasiya. Ay páda na pe, pakalupkopán muda pe ka pabeg balitù.