Search form

Exodus 25:19

19Díkod magpungtu daya duwa nga sinan kerubin. Mekanáyun da kam kiya akim-imallàán ke Dios.