Search form

Exodus 26:31

31Magpàwa ka pe ka abay nga kurtína nga naabal ka mannáw se bayolet se dag-daggáng nga binola nga dilána. Ay se la makappiya maburdáan pe ka kerubin.