Search form

Exodus 26:4

4Ay se mu la lanángan ka galáng nga nàwa ki binola nga mannáw ya bíkat naya tapungtu nga tulda kitu limma nga nagtatákip, ay se mu la pakunán pe ya bíkat naya tapungtu nga tulda naya mekàduwa nga nagtatákip pa limma nga tulda.