Search form

Exodus 28:2

2Pangwa mu nge Aaron nga wagi mu ka napatag nga bádu pádi nga ittu ya kapiyaán na pagbádu na.