Search form

Exodus 28:36

36Ay mangwa ka pe ka sagápaw na nga nàwa ki pabeg balitù nga nadikorasyonán ka but-bútà. Ay se mu la imarka kiyán ya ‘Napatag ke APU.’