Search form

Exodus 28:6

6Kuwaan da ya efod ka binola nga balitù se binola nga mannáw se bayolet se dag-daggáng se napiya nga dilána nga napiya ya nekaabal na.