Search form

Exodus 28:7

7Atán duwa nga sadáng na nga ittu ya pagtakípan naya panin àráng se panin likud na.