Search form

Exodus 29:40

40Ay ibulun mu kiya munna nga urbun na dátun ya duwa litru nga kapíyán na arína nga nakibugán ka isa nga litru nga denu nga napgat ki búnga olíbo, se isa litru nga bási nga ittu ya mainum nga dátun.