Search form

Exodus 30:27

27Siyaán mu pe ya tebol se daya ar-aruminta na, se ya kandelero se daya ar-aruminta na, ay se ya annìdúgán ka insensu,