Search form

Exodus 30:28

28se ya annìdúgán ka pagbasu nga áyam se daya ar-aruminta na, ay se ya abay besin se ya síkil na.