Search form

Exodus 31:3

3Inalubuwán ku ka Ispiritu nga gayát kiyà. Niddán ku pe ka kababalin na, se laing na, se ya sírib na nga mangammu kadaya nagbal-baláki nga ubra,