Search form

Exodus 35:30

Datu mangwa kitu Tabernákulu

30Ay se la nán tu Moses kadatu iIsrael, “Piníli ne APU nge Bezalel nga pútut ne Uri nga pútut tu Hur nga isa kadaya tangámalán tu Juda.