Search form

Exodus 36:15

15Ay ya kadaddu natu isa tulda, ay sangapúlu se tallu se gudduwa mitru, ay tu kalampád na, ay isa mitru se walu púlu sentimitru. Sangapáda ya kadakkal da ngámin.