Search form

Exodus 37:28

28Datu takkan na, ay kinuwa nada pe ka káyu wa akasiya, ay se nada pe kalupkopán ka balitù.