Search form

Exodus 39:18

18Ay datu tapungtu datu nalúbid nga balitù, ay nekabit dada kadatu duwa nga nalága nga bibittì a bárus nga balitù nga atán kitu panin àráng datu sadáng natu efod.