Search form

Exodus 39:2

2Kinuwa de Bezalel tu efod ka balitù, se kadatu binola nga mannáw, se bayolet, se dag-daggáng se ka napiya nga binola nga dilána.