Search form

Exodus 39:24

24Ay kitu gayádan natu kamason, ay pinalebután da ka sinan bayábat nga nàwa ka binola nga mannáw se bayolet se dag-daggáng se neburda da ki napiya nga dilána.