Search form

Exodus 4:5

5“Tu yán ya kuwaam, ta senu mangurug da nga kurug ga nagpassingan kikaw we APU nga Dios datu apuapu da nga Abraham se Isaac, se Jacob,” nán ne APU.