Search form

Exodus 40:32

32Nu magunag da kitu báwi nga agtammuwán se nu umbet da kitu giyán tu annìdúgán, ay magbaggu da nga ummán kitu nebílin ne APU kaggína.