Search form

Exodus 9:19

19Ay díkod mawem pelídum min daya bak-bákam se daya duddúma nga animál mu wa atán kadaya tal-tálun, ta ngámin daya an-animál la akkan melidúmán se daya tolay ya atán kadaya tal-tálun, ay maarnabán da ngámin kiya ullalágu, ay matay da ngámin, nán na,’ nán mu,” nán ne APU.