Search form

Genesis 10:9

9Ay nalaing pe nga mangnígay ki agsisíngan ne Dios. Ay díkod aggína ya agpadígán da kadaya ummán kaggína. Ay nán da mepanggap kaggída, “Ay nalaing nga mangnígay ki agsisíngan ne Dios nga ummán kitu Nimrod,” nán da.