Search form

Genesis 11:13

13Ay adu pikam pe datu pútupútut na. Nanggayát kitu nekeanà tu Sela, ay nagbiyág pikam tu Arpaksad ka appát gatut se tallu dagun.