Search form

Genesis 14:1

Tu nangalà kammin tu Abram kitu Lot

1Kitu kinaári tu Amrafel ka Sinar, tu ári Arioc tu ári ka Elasar. Tu ári ka Elam, ay tu ári Kedorlaomer. Ay tu ári Tidal, tu ári ka Goiim.