Search form

Genesis 16:13

13Nanggayát kitun, ay nengágan tu Hagar nge APU ka, “El-roi.” Ay ya sarut nayán ay “Ikaw ya Dios sa naningan kiyà” áta nán na nga, “Nasingan ku we Dios, may sibbibiyág gà pikam,” nán na.