Search form

Genesis 19:25

25Ay dinadál na datu il-íli kitúni se datu tan-tanáp pa giyán. Ay nagkakátay ngámin pe datu tolay kattoni, se ngámin na sibbiyág se ngámin mul-múla se kad-kaddat.