Search form

Genesis 24:22

22Ay kane mabalin uminum ngámin datu kámel lin, ay inalà natu asassu datu nakangin-ngína nga sangkilat ta balitù se duwa nga galáng nga nangína pànang pe se na idde kitu Rebecca,