Search form

Genesis 28:12

12Ay kitun na gabi ay tinagimpán na nga atán kanu mà ya isa nga agdán nga dumatang ka lángit. Ay kitu agdán ay panaba-sábat ta umunè se umúlug datu anghel ne Dios.