Search form

Genesis 29:1

Tu nedaddatang tu Jacob ka balay de Laban

1Nagtul-túluy tu Jacob kitu agdal-dalen na. Ay se la nga dumatang kitu isa nga giyán ka padne lattakán.