Search form

Genesis 35:18

18Ngamay natay kammala tu Raquel. Kitu anggassát na, ay nepangágan na tu an-anà ka Benoni. Ngamay nepangágan natu Jacob ka Benjamin.