Search form

Genesis 36:39

39Ay kane matay tu Baal-hanan, ay tu Hadar nga iPau tu summukát ta nagári. Atáwa na tu Mehetabel nga an-anà tu Matred nga an-anà tu Mezahab.