Search form

Genesis 40:22

22Ngamay tu ap-apu datu para kuwa ka sinápay natu ári, ay pinapútul na. Ay díkod nàwa ngámin datu kinagi natu Jose nga sarut datu tag-tagenap da.