Search form

Genesis 40:5

5Isa nga gabi kitu agba-balúdán, ay nagtatagenap datu duwa nga bálud; tu apu datu para tog kitu ári ka Egipto se itu apu datu para kuwa na ka sinápay. Nagbaláki datu tagenap da, ay atán kampela kesarután da ngin.