Search form

Lucas 1:27

27Nebon na kiya isa nga babbalásang nga nagngágan ka Maria nga tagay atawán naya isa nga laláki nga nagngágan ka Jose nga gaka natu David.