Search form

Lucas 1:39

Tu nepappan ne Maria nga maggagáyám kade Elisabet

39Akkan nabayág ka panda kitun, ay nabur-burung nge Maria nga nagrabbuwát se nawe kitu ban-bantay ya íli naya Juda,