Search form

Lucas 10:23

23Ay se yala nagbaliwág kadatu tù-tùgúdán na, ay se nán nga pinal-palallán, “Nagásat daya makasingan kadaya nas-asingan nu,” nán na.