Search form

Lucas 2:14

14“Maday-dáyaw we Dios nga atán ka lángit, áta daya tolay kídi kalawagán nga napatag kaggína, ay papiyaan na daya ur-uray da,” nán da.