Search form

Lucas 4:1

Tu nammar-parò ne Sairu ke Jesus

(Mat 4:1-17; Mar 1:12-15)

1E Jesus, ay nagtálaw ka wángag Jordan nga itur-turayán naya Ispiritu ne Dios. Neturung naya Ispiritu ka ir-ir-er.