Search form

Lucas 4:26

26ngamay akkan nebon ne Dios tu Elias nga sumeng ki oray iinna kaggída, nu di kitu isa nga búkud da babay ya iSerepta nga íli ka Sidon.