Search form

Lucas 4:6

6se na nán ke Jesus, “Ikaw ya pangiddanán ku se pangiturayan ku kadedi ngámin, áta kuwà ngámin dedi yin. Ay middè ki oray inna nga piyán ku wa pangiddanán.