Search form

Lucas 5:3

3Ay nagtakay kitu isa, se na nepesùlin ke Simon na makin-kuwa kitun na biray. Ay se la nagtutúgaw kitu biray se na tinùgúdán datu adu wa tolay.