Search form

Lucas 6:26

26Ay daya pà-pàgan da tolay, ay magpannakit da. Ata ummán pe kiyán tu nammatag datu mannákam da kadatu nagpìduman na pagbàbànánan ne Dios kitun.”