Search form

Lucas 7:2

2Ay uwad kitúni ya iRoma nga kapitán nga magimmamátay tu idum-dúma na pànang nga asassu na.