Search form

Lucas 7:26

26Ay nágan na lugud tu nawe nu siningan? Isa nga pagbàbànánan ne Dios? Kurug yán! Ay kagiyan ku kadakayu nga ya nasingan nu, ay nangátu may iya pagbàbànánan ne Dios sala.